Ambiente · Me · Montagna · Natura · Pensieri · Trentino

Io sono Thoreau. O forse Whitman.

2 pensieri riguardo “Io sono Thoreau. O forse Whitman.

Rispondi